Slikken

(Neurologische) Slikstoornissen
Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd.
Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson, A.L.S.) kan de aansturing van spieren problemen geven. Slikproblemen kunnen ook ontstaan na een operatie in het hoofd- en halsgebied.
Slikstoornissen hebben zowel lichamelijke als sociale gevolgen. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld verslikken, moeite met kauwen, het blijven hangen van voedsel of ongewenst gewichtsverlies.

Hoe kunnen wij u helpen?
Bij slikproblemen kan de behandelend arts verwijzen naar een logopedist.
Wij onderzoeken waar en wanneer tijdens het slikken het probleem optreedt. De behandeling kan zich richten op het trainen van de spierfuncties in de mond zodat het kauwen en slikken beter gaat. Daarnaast adviseren over bijvoorbeeld de houding tijdens de maaltijd en hoe kunnen wij u daar ook in begeleiden.
Wij werken samen met andere disciplines zoals de dietiste of de ergotherapeut .

Meer informatie over slikstoornissen kunt u vinden op:  www.dysphagiaonline.nl

Eet- en drinkproblemen bij dementie
Wat zijn eet- en drinkproblemen bij dementie?
Bij personen met dementie kunnen in alle stadia van de dementie problemen ontstaan rondom het eten en drinken. Deze problemen kunnen verschillende oorzaken hebben:

  • Niet willen eten en drinken: door bijvoorbeeld verminderde eetlust of omdat de persoon met dementie niet geholpen wil worden met eten/drinken.
  • Het niet begrijpen hoe of waarom te eten en drinken: doordat de persoon met dementie het eten niet herkent, de zorgverlener als een vreemde ziet en aanwijzingen niet begrijpt.
  • Niet kunnen eten en drinken: door bijvoorbeeld een kauw- of slikstoornis, een droge mond, gebitsproblemen.

Bij slikstoornissen horen klachten als verslikken, moeite hebben met kauwen, het blijven hangen van voedsel. Slikstoornissen kunnen lichamelijke gevolgen hebben zoals ongewenst gewichtsverlies of een longontsteking.

Hoe kunnen wij u of de client helpen?
Wij observeren het slikken tijdens de maaltijd en kijken hoe de persoon met dementie daarbij geholpen wordt door zijn omgeving. Signalen die erop wijzen dat het eten en/of drinken een probleem is, zijn onder andere het dichthouden van de mond, het niet doorslikken van eten, veel hoesten tijdens het eten, langzaam eten, het verliezen van vocht of voeding uit de mond of weglopen van tafel.
Samen met het verzorgend personeel en andere leden van het multidisciplinaire team bespreken we de interventie en geven we passende adviezen om de eet- en drinkproblemen te verminderen. De adviezen hebben betrekking op bijvoorbeeld de houding tijdens de maaltijd, de consistentie van het vocht en voedsel en de wijze van aanbieden van het eten en drinken.