Spraak

Dysartrie
Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak onvoldoende. Oorzaken van dysartrie zijn bijvoorbeeld een beroerte (CVA), een hersentumor, een ongeval, een spierziekte zoals ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) of een neurologische aandoening (ziekte van Parkinson). Deze aandoeningen komen voornamelijk voor bij volwassenen en ouderen, maar ook bij kinderen en jongeren kan een dysartrie ontstaat.

Kenmerken:

  • Moeilijk verstaanbaar voor anderen
  • Zachte of hese stem
  • Eentonige klank of nasaal (door de neus) spreken

Bijkomende problemen kunnen zijn: speekselverlies of slikproblemen.

Hoe kunnen wij u helpen?
Wij onderzoeken het gevoel en het functioneren van de spieren in het gezicht. Ook beoordelen wij uw stemgeluid en de verstaanbaarheid.
De behandeling is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid. U leert optimaal gebruik te maken van uw mogelijkheden. Vanuit een juiste, symmetrische lichaamshouding worden mondmotoriek (belangrijk bij het eten, drinken en het spreken), de uitspraak, de ademhaling en de stemgeving behandeld. Daarnaast geven wij u en uw omgeving adviezen hoe u het geleerde in de praktijk kunt leren toepassen.

Heeft u of uw partner spraakproblemen door de ziekte van Parkinson? Lees hier meer over Logopedie en de ziekte van Parkinson.

 

Media