Gehoor

Slechthorendheid heeft zeer ingrijpende gevolgen voor de onderlinge communicatie en in het zelfstandig functioneren. Hoortoestellen ondersteunen het horen maar veel mensen blijven problemen ervaren met spraakverstaan in groepen.

Hoe kunnen wij u helpen?
U kunt individueel een cursus spraakafzien bij ons volgen. U leert hier hoe spraakklanken gevormd worden en hoe u deze kunt aflezen van de mond. U leert klanken, woorden en zinnen aflezen. De cursus spraakafzien wordt in de regel vergoed door uw zorgverzekeraar en beslaat 10 tot 15 lessen.
Onze praktijk is aangesloten bij de GGMD, stichting voor doven en slechthorenden.

In deze folder leest u meer over spraakafzien.

Meer informatie over doofheid op latere leeftijd: www.stichtingplotsdoven.nl en www.dovenschap.nl