Logopedie voor betere communicatie

Hartelijk welkom bij Logopediepraktijk Brummen en Ruurlo.

Wij bieden onderzoek, behandeling en advies bij stoornissen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken.
In deze praktijk werken wij met 2 logopedisten die elk hun eigen specialisaties hebben. Hierdoor kunnen wij zorg bieden aan een brede doelgroep. Wij behandelen zowel (jonge) kinderen als volwassenen en ouderen.
Uw hulpvraag staat bij ons centraal!

Lees meer

  1. Voor wie?
  2. Kinderen
  3. Volwassenen / ouderen
Gehoor

Gehoor

eventhours
Taal

Taal

eventhours
Adem en stem

Adem en stem

eventhours
Adem en stem

Adem en stem

eventhours
Spraak

Spraak

eventhours
Gehoor

Gehoor

eventhours
next
prev

Locaties

De praktijk heeft twee locaties:

Logopediepraktijk Ruurlo

Dorpsstraat 5
7261 AT Ruurlo
0573-454578 / 06-51595317
info@logopedieruurlo.nl
Route / contact

Logopediepraktijk Brummen

Primulastraat 2
6971 AZ Brummen
06-51595317
info@logopediebrummen.nl
Route / contact

Waarborging kwaliteit

Logo I Logo II Logo III

Veelgestelde vragen

Mijn kind praat nog niet. Wanneer moet ik me zorgen maken?

Ieder kind is anders, en niet ieder kind is even snel. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Ook de omgeving kan veel doen om het kind te stimuleren. Over het algemeen zie je dat een normale taalontwikkeling begint met brabbelen. Na ongeveer 2 maanden beginnen kindjes klanken te maken. Dat brabbelen groeit daarna (vanaf 9 maanden) langzaam uit naar taal. Het kind zal ook steeds meer gaan imiteren.
Daarom adviseren wij ouders om veel met hun kind te praten, boekjes te lezen en liedjes te zingen. Zo wordt een kind goed gestimuleerd en zal het sneller tot taal komen. Kinderen van 1 jaar laten vooral eenwoorduitingen horen zoals: “die”, “auto”, “papa”, “bal”, etc. Kinderen van twee jaar maken vooral tweewoordzinnetjes zoals: “ik ook”, “mama weg”, “bal daar”, etc. Daarna ontwikkelt de taal zich tot kleine zinnetjes en later samengestelde zinnen waarbij de grammaticale structuur ook steeds meer gaat kloppen.
Wijkt de taalontwikkeling van uw kind erg af van bovenstaande info en maakt u zich zorgen, neemt u dan gerust contact op.

Wanneer moet mijn kind stoppen met de fopspeen?

Langdurig gebruik van fopspenen verhoogt de kans op het ontstaan van scheefstand van tanden en kiezen en een afwijkende groei van de tandbogen en het gehemelte. Daarnaast kan speenzuigen een afwijkende tongpositie bij het slikken en articuleren bij kinderen veroorzaken, net zoals duimzuigen. Ook hierbij kan een logopedist helpen.

Mijn kind van 2 begint te stotteren. Heeft hij nu logopedie nodig?

Bij kinderen gaat het leren praten zo snel, dat het voor peuters soms lastig is hun gedachten te verwoorden. Hierdoor kunnen ze gaan haperen/stotteren. Een beetje stotteren is normaal in de ontwikkeling maar het mag niet langer dan 3 maanden duren. Besteedt niet te veel aandacht aan het stotteren. Gebruik liever geen opmerkingen zoals : “praat eens rustig”. Luister vooral naar WAT uw kind vertelt en niet HOE het kind het vertelt. Verlaag uw eigen spreektempo en reactietijd, zodat uw kind meer tijd heeft om te reageren. Maakt u zich zorgen? Bel gerust voor een afspraak voor overleg en advies. Vooraf kunt u eventueel de screeningslijst Stotteren invullen. www.stotteren.nl

Hoe kan ik de taalontwikkeling van mijn kind stimuleren?

Tot 7 jaar is een kind het meest gevoelig voor taal. Daarom is het zo belangrijk dat in elk geval tot die tijd (maar natuurlijk ook daarna) veel taal aangeboden wordt. Ouders kunnen de taalontwikkeling stimuleren door:
Luister naar WAT uw kind vertelt en niet HOE
Als uw kind een foutje maakt, geef dan zelf het goede voorbeeld: “Mama, ik heb panenkoeken geeten!” “ Oja, heb jij pannenkoeken gegeten?”
Dingen samen te doen en te beleven. Praat veel tegen en met uw kind en leg dingen uit; dit is is erg goed voor de taalontwikkeling. Woorden die in de dagelijkse situatie tijdens een activteit worden aangeboden, worden door kinderen vaak het best onthouden.
Samen een boek te lezen en keer op keer hetzelfde voor te lezen. Herhaling is belangrijk!
Liedjes te zingen met je kind!
Samen spelletjes te spelen.

Kijkt u ook eens op de site: www.kindentaal.nl

Mijn kind kan de "K" niet uitspreken en vervangt deze door een "T". Kan een logopedist hierbij helpen?

Jazeker! De logopedist kan uw kind helpen. Eerst zal het articulatiepatroon nader onderzocht worden. Ook de mondmotoriek zal bekeken worden. De behandeling zal uw kind leren de "K" correct te vormen. Eerst alleen de "K", dan op woordniveau, dan op zinsniveau en zo door totdat de juiste "K" geautomatiseerd is in de spontane spraak.

Door een beroerte krijg ik steeds meer problemen met spreken. Ben ik niet te oud voor logopedie?

Niemand is te oud voor logopedie. Ook ouderen hebben vaak veel baat bij logopedie. Na een beroerte kunt u problemen hebben met het eten of drinken. Het kauwen en/of slikken gaat moeizamer of het lukt niet meer. Of u kunt zich verslikken in eten of drinken. De logopedist helpt u om het eten en drinken zo goed mogelijk te laten verlopen. Soms zijn er problemen met de taal. Dan is er sprake van een afasie. U kunt dan moeite hebben met het begrijpen van datgene wat gezegd wordt, met het zoeken van woorden of met het formuleren van zinnen. Daarnaast kan het lezen en/of schrijven niet meer mogelijk zijn. De logopedist oefent met u zodat u weer zo goed mogelijk kunt communiceren. Soms kunt u door de beroerte uw lippen en/of tong niet of moeizaam bewegen. Ook uw stem kan veranderd zijn, bijvoorbeeld zachter, doffer of eentoniger zijn geworden. Dat heeft tot gevolg dat anderen u soms niet goed kunnen verstaan. Dan is er sprake van een spraakstoornis (dysartrie). Wanneer de oorzaak duidelijk is, doet de logopedist oefeningen met u, zodat het spreken weer verstaanbaar wordt. Wanneer dit niet mogelijk is, zoeken wij naar geschikte hulpmiddelen voor optimale communicatie.

Ik heb last van mijn stem tijdens spreken of zingen, kan de logopedist hierbij helpen?

Jazeker. Wij analyseren de stem en brengen de klachten en uw eventuele beperkingen in kaart. Als u last heeft van uw stem kan dit beperkingen geven in uw werk (b.v. telefoneren, lesgeven, presenteren) of tijdens het uitoefenen van een hobby (b.v. zingen, spreken voor groepen). In de meeste gevallen zijn er niet veel behandelingen nodig om de stem en b.v. de ademhaling te verbeteren. Wij maken gebruik van verschillende methodes en technieken om de spreek ademsteun te leren toepassen en de stem zo ontspannen mogelijk te gebruiken.