Praktijkinformatie

Verwijzing

Onze praktijken zijn DTL gekwalificeerd (Directe Toegang Logopedie). Dit betekent dat u ook zonder verwijzing van de huisarts, tandarts of specialist bij ons terecht kunt. Voor 2017 geldt dat verzekerden bij CZ, Ohra, DeltaLloyd of De Friesland wel een verwijsbrief nodig hebben.

In deze folder leest u meer over Directe Toegang logopedie.

Bij stemproblemen of klachten met een neurologische oorzaak vragen wij u wel een verwijzing van een arts.

Kwaliteit

kwaliteit

Waarborging kwaliteit
Wij zijn ingeschreven / geregistreerd bij:

 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Register Preverbale Logopedie
 • ParkinsonNet
 • Kwaliteitsregister Paramedici

NVLF ParkinsonNet Kwaliteitsregister Paramedici

Tevens zijn wij allen lid van kwaliteitskringen van logopedisten voor intercollegiaal overleg. Wij volgen jaarlijks bij- en nascholingen om onze kennis en kwaliteit uit te breiden.

Samenwerking
In het belang van de behandeling werken wij samen met meerdere disciplines, zoals:

 • Collega logopedisten
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Dietisten
 • Huisartsen en Specialisten
 • Tandartsen en Orthodontisten
 • Leerkrachten, intern begeleiders en ambulant begeleiders
 • PENTO Audiologisch Centrum
 • Kentalis

Privacy
Uw privacy is gewaarborgd middels de wet bescherming persoonsgegevens. Iedere logopedist heeft geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming worden er geen gegevens verstrekt aan derden, met uitzondering van uw verwijzer.

Klantervaringsonderzoek
Wij horen graag hoe u onze behandeling heeft ervaren. Na het beeindigen van de behandeling ontvangt u (indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven) via een extern bureau een online klantervaringsonderzoek. Op deze manier trachten wij onze zorgverlening zo goed mogelijk op onze cliënten af te blijven stemmen. Het onderzoek is geheel anoniem.

Ontevreden?
Heeft u vragen of verloopt de behandeling of het contact met uw behandelaar niet naar wens? Bespreek uw klacht eerst met de logopedist of praktijkeigenaar, Karianne van Kooten. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij uw klacht niet oplossen. Komt u er samen niet uit? Wij volgen de klachtenregeling van onze beroepsvereniging, de NVLF.

Lees voor meer informatie de folder "Wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist".

Werkwijze

Aanmelding
U kunt zich aanmelden via de telefoon, e-mail of via het contactformulier op deze website.

Intake
Bij het intakegesprek vragen wij de belangrijkste gegevens en bespreken uw klacht en hulpvraag en eventuele andere informatie. Neemt u voor de eerste afspraak de verwijsbrief van de (huis)arts mee en het zorgpasje en ID-kaart/paspoort van u of uw kind.

Onderzoek
Om een correcte diagnose te kunnen stellen zullen wij een onderzoek doen of een test afnemen. Ook zullen wij waar nodig observaties doen naar communicatie- of slikproblemen. Tijdens het eerste gesprek zullen wij u hierover advies geven.
Het onderzoek kan meerdere behandelingen in beslag nemen.

Diagnosegesprek
Tijdens dit gesprek wordt met u besproken

 • Bevindingen naar aanleiding van het onderzoek
 • Voorstel wel/niet behandelen
 • Vooruitzichten
 • Toestemming voor de behandeling en het behandelplan

De behandeling
Na het diagnose gesprek kan er een start gemaakt worden met de behandeling.
Het aantal behandelingen en de invulling er van is afhankelijk van de klacht of aandoening.
Tijdens de behandeling kunnen evaluatiemomenten plaatsvinden waarin de voortgang te bespreken en aansluitend uw toestemming voor de vervolgbehandelingen. 

Na de behandeling
Na afloop van de behandeling wordt er een schriftelijk eindverslag gemaakt, deze is bedoeld voor uw verwijzer (meestal de huisarts of een specialist). U ontvangt een kopie van het verslag.

Vergoeding en tarieven

Logopediepraktijk Brummen en Ruurlo heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Dit betekent dat de kosten voor logopedische behandelingen door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Voor personen ouder dan 18 jaar geldt het wettelijk eigen risico. Als uw eigen risico nog niet verbruikt is, worden de kosten van de logopedische behandeling door uw zorgverzekeraar eerst verrekend met uw eigen risico.

Tarieven 2020

Onderstaande tarieven gelden alleen als de behandeling of een overleg niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Screening directe toegankelijkheid logopedie € 20,27
Reguliere individuele behandeling (20 á 30 min.) € 40,53
Eenmalig specifiek logopedisch onderzoek (op medische indicatie): € 81,06
Overleg met derden (60 min.) € 81,06
Verslaglegging aan derden (60 min.) € 81,06
Toeslag instelling of aan huis € 22,99
Telefonische zitting € 20,27
Groepsbehandeling (gemiddeld) € 22,99

Afmelding en verzuimnota's

U kunt zich kosteloos afmelden tot 24 uur voor de behandeling. Na deze 24 uur brengen we de gereserveerde tijd altijd bij u in rekening. U ontvangt dan een verzuimnota die u zelf moet betalen.

Zie hier onze betalingsvoorwaarden.

Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Mw. K. van Kooten via E : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T : 06-51595317.